Sveriges Bryggerier & KKM om arbetet med 'Mitt Bästa Jag'