Mitt Bästa Jag

AIK Hockey har i år startat en värdegrundsutbildning för hela föreningen med arbetsnamnet Mitt Bästa Jag under ledning av Anders Gozzi och Jan Lindh.

'Mitt Bästa Jag' är AIK Hockeys värdegrundsutbildning för hela föreningen där samtliga spelare, ledare och anställda aktivt arbetar med- och lever efter vår värdegrund samt våra tre ledord: Respekt, ansvar och attityd.

AIK Hockey kommer initialt internt utbilda alla ledare och spelare under hösten, för att sedan ha kontinuerliga möten med spelare och ledare som ska leda till att alla inom klubben börjar leva med vår värdegrund. Utöver detta kommer arbetet också att innefatta att alla som verkar i AIK Hockey och över tid genomsyra alla delar av klubben.

I dokumentet ”Den svartgula vägen” beskrivs vår värdegrund som en del av våra viktigaste plattformar som ligger som grund för hel utbildningsplanen i AIK Hockey. Parallellt kommer det att byggas upp en digital värdegrundsutbildning genom några av våra samarbetspartner, KKM och Sveriges Bryggerier. De lägger upp hela utbildningen på en digital plattform som kommer att bli tillgänglig för alla föreningar i hela Sverige.

Läs mer om värdegrundsutbildning Mitt Bästa Jag här ›› eller kontakta Anders Gozzi ([email protected]) för mer information och samarbetsförfrågningar.

 

Vi riktar även ett stort tack till Datema, DTC, KKM Gruppen Field Skills, LD Golv & Platt, Sveriges Bryggerier och Welcome Hotel som sponsrar värdegrundsarbetet Mitt Bästa Jag.