Personuppgiftspolicy

AIK Hockey principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in,  varför samt skydda den.

Nedan kan du ta del av i vilket syfte, hur klubben bearbetar datan samt hur du kan kontakta oss ifall du har några frågor.

De personuppgifter AIK Hockey samlar in är i första hand från dig är i rollen som kund. Det kan röra sig om namn, kontaktuppgifter i form av telefonnummer/mejl eller postadress.

Dessa uppgifter registreras i samband med:

  1. Anmälan till en tjänst eller aktivitet som föreningen erbjuder via sina kanaler.
  2. När du väljer att köpa en biljett till AIK Hockeys hemmamatcher över internet.
  3. Om du kontaktar AIK Hockey via klubbens kanaler. 

Hur AIK Hockey använder dina personuppgifter

AIK Hockey behandlar dina personuppgifter främst för de fall som beskrivs nedan samt ytterligare ändamål som i sådana fall beskrivs vid insamlingspunkten.

  1. För att fullgöra betställningar av de tjänster klubben erbjudit.
  2. För att möjliggöra en så god service som möjligt, däribland kunna hantera dina förfrågningar, rätta eventuella felaktiga uppgifter eller belysa dig om nyheter kring klubben.
  3. Uppgifter som tillkommer klubben vad gäller tjänster lagras och analyseras. Detta för att kunna forma riktade erbjudande och rabatter till specifika målgrupper men också generellt, via olika kommunikationssätt, såsom sms, telefon eller mejl.
  4. Dessa uppgifter gör att klubben kan ta fram kundprofiler samt genomföra analyser och marknadsundersökningar.
  5. Kontaktinformation lagras och kan komma att användas i marknad- och kommunikationssyfte till berörda parter vad gäller kampanjer, erbjudande, nyhetsbrev etc. Du kan när som helst tacka nej till dessa typer av marknadsföring. 
  6. Information kan även leda till statistik data i den mån att ta fram våra kunders beteende och mönster. Denna data identifierar dock ingen enskild person.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till AIK Hockey ger du din tillåtelse till att klubben registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer AIK Hockey att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om klubben använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. AIK Hockey kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång, korrigering, begränsning och radering av dina personuppgifter som innehas av AIK Hockey och motta en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format.

Du har också rätt att invända mot viss databehandling och, när vi har bett om ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, återkalla detta samtycke.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade

Kontakt

För ytterligare information eller om du har frågor kring klubbens personuppgiftspolicy, är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Huvudpartners
Guldpartners
Silverpartners
Bronspartner