Rapport från AIK IF:s årsmöte

1 juli 2020 11:40

AIK Ishockeyförenings årsmöte ägde rum i Folkets Hus i Solna den 30 juni. Mötets ordförande, Odd Swarting, inledde mötet med att hälsa samtliga deltagare välkomna.


Efter val av mötesordförande (Odd Swarting) och mötessekreterare (Oliver Bäverlind) samt rösträknare, tillika justeringspersoner (Hans Hammarlund och Leo Rubio) tog Anders Olson, VD, till orda och föredrog rapporten från den bolagiserade verksamheten.

Anders Olson redogjorde därefter årsredovisningen och svarade på efterföljande frågor. För detaljerade siffror hänvisas läsare till årsredovisningen för verksamhetsåret 2019/2020, som går att finna här ››

Därefter redogjordes för årsmötet verksamhetsplanen för dam, junior och ungdom samt budget.

Punkterna avhandlades efter den utsatta dagordningen. Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar som under kvällen fick ta ställning till följande:

  • Årsmötet beslutade att i enighet med valberedningens förslag välja Lars Ekholmer till ordförande i AIK IF:s styrelse för en period av ett år.

  • Ledamöterna Johan Palmgren, Alexis Wicklin och Peter Säll omvaldes för två år. Stefan Prucha valdes som fyllnadsval då Helene Fogelström lämnar.

  • Årsmötet beslutade att Hans-Åke Johansson ersätter Hans Hammarlund i valberedningen då han valt att lämna.

Inga ytterligare frågor lyftes och Odd Swarting kunde därefter avsluta mötet.