Roger Anderssons minnesfond

22 mars 2016 13:56

Till Roger Anderssons minne öppnar AIK Oldtimers en minnesfond där en utvald kommitté årligen kommer att utse en eller flera stipendiater.


Då Roger var en legendarisk materialare i över 50 år för många lag så kommer stipendiet först och främst att delas ut till andra materialare som alltid ställer upp för laget och den enskilda spelaren inom AIK Hockey.

I andra hand kan stipendiet delas ut till ledare som varit starkt bidragande till lagen och föreningens framgångar.

Minnesfonden kommer att administreras av AIK Oldtimers och bidrag till minnesfonden sker på plusgiro 70381-9.