Nyemission 2021 - En aktie som bara en AIK:are kan älska

9 februari 2021 08:59

Den pågående pandemin är den största ekonomiska utmaningen för AIK Hockey den här säsongen. Staten har beslutat att kompensera för hälften av den väntade förlusten. Därför behöver AIK Hockey ytterligare hjälp för att kunna gå stärkta in i nästa säsong. Först då kan vi på allvar fortsätta arbetet med att förverkliga vår strategi och genomföra det som krävs för att ge AIK Hockey 100 nya framgångsrika år.


För att delta i emissionen – Klicka här!

100 nya framgångsrika år

Våren 2020 tog AIK Hockey beslut om en ny långsiktig inriktning - ett AIK Hockey. En strategi som lägger grunden för 100 nya framgångsrika år och som bland annat innebär att AIK Hockey ska fokusera på att etablera:

Sveriges bästa ishockeyutbildning som inkluderar ett nytt campus för hela AIK Hockeys verksamhet.

En ny modern kommersiell plattform som förutom att utveckla varumärket AIK Hockey i ett digitaliserat kommunikationslandskap även omfattar arbetet med att utveckla en långsiktigt ekonomiskt hållbar affärsmodell.

En värderingsstyrd verksamhet som genomsyras av professionalitet och samverkan i allt vi gör.

Den nya inriktningen har redan fått genomslag i verksamheten. Tidigare i år rekryterade AIK Ishockey AB Niklas Nestlander som ny marknadschef, som påbörjat arbetet med att utveckla en ny modern kommersiell plattform. Vidare har den sportsliga organisationen och ledningen breddats och förstärkts. Anders Gozzi har meddelat att han kommer att sluta som sportchef efter denna säsong och kommer framöver att arbeta med tre viktiga projekt för AIK Hockeys framtid. Bland annat förverkligandet av ett nytt modernt campus och att säkerställa att ungdomsverksamheten och juniorverksamheten genomsyras av den värdegrund som AIK Hockey står för.

Pandemin är en ekonomisk utmaning som vi inte kan spara oss ur

Pandemin är den enskilt största utmaningen för alla idrottsklubbar där både supportrar och ekonomin lider så länge publiken inte tillåts besöka arenorna. Biljettförsäljning och sponsring står för en betydande del av intäkterna i AIK Hockey vilket slagit hårt mot klubbens ekonomi.

AIK Hockey har precis som alla andra elitklubbar tvingats vidta drastiska besparingsprogram, permitterat spelare, ledare och personal på kontoret och erbjudit supportrar och sponsorer att inte begära ersättning för betalda säsongskort eller utebliven exponering och partneraktivering när det blev klart att det inte skulle tillåtas publik under matcherna.

Under hösten har AIK Hockey lyckats hitta nya sätt att öka våra kommersiella intäkter med över en miljon kronor men det är svårt att be sponsorer, vilka själva brottas med de ekonomiska osäkerheter som pandemin för med sig, att ställa upp mer än de redan gör idag. Staten har beslutat att via Riksidrottsförbundet bidra med ungefär häften av den väntade förlusten. Men AIK Hockey behöver ytterligare hjälp för att kunna gå stärkta in i nästa säsong.

Först då kan vi på allvar fortsätta arbetet med att förverkliga vår vision och genomföra det som krävs för att ge AIK Hockey 100 nya framgångsrika år.

För att delta i emissionen – Klicka här!