Daniel Rudslätt adjungeras in i styrelsen för AIK Ishockeyförening och AIK Ishockey AB

7 juli 2020 09:59

Styrelserna för AIK Ishockeyförening och AIK Ishockey AB har valt att adjungera Daniel Rudslätt för en period av ett år i syfte att förstärka styrelsernas sportsliga kompetens. Daniel har representerat AIK Hockey, både som spelare och ledare.


Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i klubbstyrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.