Information om restriktioner
2022-01-04
Nedan finner du information gällande AIK:s matcher samt de rådande restriktionerna och hur de påverkar matcher, biljettförsäljning etc. Texten uppdateras löpande.

De senaste restriktionerna är:

De senast uppdaterade restriktionerna innebär att man på AIK Hockeys hemmamatcher ej får vara fler än 8 personer i samma sällskap, samt att varje sällskap ska hålla ett avstånd om 1 meter. All publik är sittande publik, vilket innebär att det så länge restriktionerna råder inte finns någon ståplatsläktare. Dessa restriktioner gäller såväl på läktaren som i barerna och VIP-restaurangerna.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

För säsongskortsinnehavare

Alla med säsongskort har fått en ny biljett med en ny plats skickad till sin mail. Detta är den plats som gäller så länge restriktionerna kvarstår, vilket innebär att det fysiska plastkortet ej kommer att vara giltigt. Alla säsongskortsinnehavare har fått en ny plats som så gott som möjligt är jämförbar med sin tidigare plats, även om arbetet med det är svårt med de restriktioner som finns, samt vetskapen om att de allra flesta säsongare sitter på samma sektioner.

Biljettförsäljning

Biljettförsäljning kommer att ske som vanligt, med skillnaden att alla platser inte kommer vara bokningsbara p.g.a. restriktionerna om avstånd mellan sällskap. Biljettförsäljningen öppnar upp igen inom kort.

Tänk på att…

Tänk på att vara i tid till Hovet. Vaccinationsbeviskontroller tar mycket längre tid än vad man kan tro, och för att undvika köbildning och sen ankomst in i arenan önskar vi att samtliga är ute i god tid. Väl på plats ber vi samtliga att respektera den plats man blivit tilldelad, samt att sitta ner på sin plats. Restriktionerna innebär ej att man vid känsloyttringar har möjlighet att under korta stunder ställa sig upp, men vi ber er ändock att tänka på att sitta ner under matchen. Tack!

Matcher på Ritorp

För damlagets samt våra juniorlags matcher på Ritorp krävs inget vaccinationsbevis, och vi får maximalt ta in 20 personer p.g.a. rådande restriktioner. Vad gäller damlagets matcher kommer dessa platser först och främst vigas åt våra säsongskortsinnehavare som anmäler intresse för att gå på matchen. I det fall det fortfarande finns plats på matchen är det först till kvarn som gäller, där entré betalas i dörren.

För att veta huruvida möjligheten finns ber vi er dagen innan match kontakta Anton Johnson på [email protected]

För juniorlagens matcher är det enbart först till kvarn där entré betalas i dörren.

Återköp

Vid eventuella inställda matcher kommer AIK Hockey att kommunicera hur biljetterna för de som hunnit köpa till matchen kommer att hanteras.

AIK Hockey