AIK-stilen

AIK-Stilen - vår värdegrund i vardagen

AIK-Stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder ”ett riktigt sätt att vara” eller ”ett riktigt uppförande”. AIK-Stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss. Under vår mer än hundraåriga historia har vi, genom AIK-Stilen, vunnit respekt hos motståndare, publik, domare och andra som våra lag mött. Men AIK-Stilen är en färskvara som hela tiden måste planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar vi vilar på.

AIK-Stilen tar nu ytterligare ett steg framåt i kampen för att få våra aktiva och deras föräldrar mot ”AIK:s riktiga sätt att vara”. Inför varje säsong ska alla spelare ha lämnat in ett AIK-stilavtal till respektive lags lagledare. Avtalen ska då vara påskrivna av både spelare och målsman.

Anledningen till detta är att AIK tydligt vill markera sin ståndpunkt i kampen mot bland annat våld, mobbning, rasism, droger och dopning. Vi i AIK vill genom detta också säkerställa att alla våra aktiva och deras föräldrar tagit del av den värdegrund som är en förutsättning för vår verksamhet. Med det vill vi att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen och att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten.

Vi ska ta med oss denna värdegrund in i vardagen, alltså till skolan, arbetet, omklädningsrummet och ut på isen. Våra spelare ska vara föredömen både bland skolkamrater och kompisar i övrigt.

Det ska vara trevligt att möta AIK-lag, sportsligt vill vi alltid försöka vinna våra matcher, men vi ska alltid uppträda på ett juste sätt mot vår omgivning. Med vanligt gammalt hederligt ”sunt förnuft” kommer vi oerhört långt, med AIK-Stilen ännu längre.

Bli en representant för det goda! Låt oss kunna lägga våra resurser på att utveckla harmoniska duktiga ishockeyspelare. Det du vill att andra ska göra mot dig det skall du också göra mot dem.

AIK kommer aldrig att vara nöjda. Vi måste hela tiden vara på tå och utveckla oss. Man kan inte kopiera andra om man vill vara ledande, det gäller både på och utanför planen. Kom gärna med synpunkter, idéer och förslag. Våga ge konstruktiv kritik. Vi kan alltid lära oss av varandra.

AIK-Stilen är en förebyggande värdegrund som visar att vi gör allt vi kan och mäktar med. Den visar att vi bryr oss om varandra och att vi i AIK tar vårt ansvar. Nu är det också upp till våra spelare, ledare, supportrar och föräldrar att hjälpa oss i kampen för det goda.

AIK-Stilens fem ledstjärnor

  • En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett ålder, nationalitet, etnicitet, religion, kultur, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.
  • En riktig AIK:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.
  • En riktig AIK:are ger alltid 100% på träningar och matcher. Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget och i andra AIK-lag.
  • En riktig AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
  • En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

 

Ladda hem AIK Hockeys alkohol- och drogpolicy ››