Informationsbrev AIK IF, april 2016.

18 april 2016 10:06

Personal

AIK IF har genomfört en ersättningsrekrytering till Ritorp för ”Roggan”. Detta är ett uppdrag som innefattar bl.a. ett övergripande materiel- och lokalansvar över de områden som AIK IF ansvarar. Detta är en deltidstjänst på 80%. Med detta vill vi även önska Leif Höök välkommen till föreningen.

Tredje hallen på Ritorp

Byggstart av den tredje ishallen på Ritorp är satt till maj månad och beräknas vara klart till maj 2017. Byggherre är kontrakterad utav Solna stad.

Sportsligt ansvar inom AIK Ishockeyförening

I syfte att verka för ”ett” AIK Ishockey, med en röd tråd från ungdom upp till elitlag, kommer Anders Gozzi fungera som sportsligt ansvarig för hockeyskolan och upp till A-lagen Dam och Herr.

Påminnelse om årsmöte 2016

Som tidigare kommunicerats är datum för kommande årsmöte satt till 20 juni. Eventuella motioner till detta årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 1 maj enligt stadgar. Kallelse till årsmötet med tillbörliga handlingar kommer att presenteras i god tid på AIK IF´s samt AIK Ishockeys hemsida tillsammans med detaljer om tid och plats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen AIK IF