UPPDATERAD: Årsstämma i AIK Ishockey AB

27 maj 2020 11:00

AIK Ishockey AB (publ), org nr 556693–7867, har kallat till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl 20.00 på Solna Gymnasium (lokal: aulan), Råsundavägen 80 i Solna.


Rätt att delta i stämman har aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken och som senast onsdagen den 24 juni 2020 anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras skriftligen till AIK Ishockey AB, Årsstämma, Gårdsvägen 4, 169 70 Solna eller genom e-post till [email protected] Vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer och antalet eventuella biträden. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.aikhockey.se.  

Mot bakgrund av coronaviruset har bolaget beslutat om vissa förändringar i upplägget för årsstämman 2020. Aktieägare ombeds att ta del av ytterligare information i kallelsen och på bolagets hemsida. Ingen från bolagets sportsliga ledning kommer närvara.  

Den fullständiga kallelsen finns på hemsidan www.aikhockey.se, och skickas till de aktieägare som begär det på telefon 08-18 91 00 och då uppger sin postadress.

Artikeln är nu uppdaterad med årsredovisning AIK Ishockey AB (publ) räkneskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30.