Förändring i AIK IFs styrelse

25 april 2016 08:58

På grund av personliga skäl har Eddie Gahlin valt att i förtid avsäga sig sitt uppdrag i AIK IFs styrelse med omedelbar verkan. Då nästkommande årsmöte hålls redan 20 juni har styrelsen, i samråd med valberedningen, valt att inte agera på en ersättare utan istället göra ett fyllnadsval under kommande årsmöte då Eddie hade ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod.

Med detta vill vi även passa på att tacka Eddie för hans insatser under det gångna året.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen AIK IF