Kallelse till extra medlemsmöte i AIK Ishockeyförening

17 april 2015 15:47


Ett stadgeenligt önskemål från medlemmar om extra medlemsmöte i AIK Ishockeyförening har inkommit, med nedanstående dagordning.

Dagordning AIK Ishockeys framtidsplaner
Delrapport från Granskningsgruppen
Val av ny styrelse i AIK Ishockeyförening

Mötet hålls den 28 april kl 18.00 i Solna Gymnasiums aula. För att delta i mötet måste du vara medlem i AIK.

Välkommen!
Stefan Widenholm, ordförande