Svenska Spel
HockeyAllsvenskan logo

Kallelse till extra möte i AIK Ishockeyförening

Publicerad: 2017-12-04 13:55

Härmed har vi nöjet att inbjuda till extra möte för AIK Ishockeyförening. Mötet startar klockan 19:00 måndagen den 18 december 2017 på Solna Gymnasium, Råsundavägen 80 i Solna. Registreringen börjar kl 18:00.

Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Ishockeyförening, och som under 2017 uppnår en ålder av 18 år. Det kommer även att finnas möjlighet att registrera sig som medlem i AIK Ishockeyförening på plats, förutsatt att du är medlem i AIK. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt.

Dagordning för AIK Ishockeyförenings extra möte måndag den 18 december 2017:

Mötets öppnande

  1. Justering av röstlängd.
  2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  3. Val av:
    a) ordförande för mötet. 
    b) sekreterare för mötet.
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll.
  5. Förslag om ändring i stadgarna för AIK Ishockeyförening. För fullständigt förslag, se klickbar länk nedan.
  6. Mötets avslutande.

Förslag om ändring i stadgarna för AIK Ishockeyförening ››

 
AIK Ishockey
AIK
ishockey@aik.se
 
 
 

Copyright © 2011-2017 AIK Hockey

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB

Design/grafik: Four of a kind